Om Margretelund Lantbruk AB

Margretelunds packeri och lastbilar måste rulla hela tiden, även då det sås spannmål, sätts potatis eller skördas. Detta kräver moderna maskiner med hög kapacitet, både i packeriet och på fälten. 

Potatisen kräver den största delen av vår arbetstid. På våren är det mer bearbetning på de fält som ska ha potatis än på de som har spannmål. Den arbetsintensivaste månaden är september. Då ska vi hinna att så höstgrödor, tröska spannmål, pressa halm för uppvärmning samt plocka upp potatisen.

Historia

Gården Margretelund har varit i familjens ägo i 3 generationer. Den styckades av från Segersjö under 1920 talet då fem personer köpte Margretelund. Efter en tid drog sig två ur och man delade gården i tre delar av vilka vi äger en del. 

Genom historien har driften ändrats från att ha varit en mjölkgård till att producera slaktsvin. Fram till oktober 1997 fanns det grisar kvar men stallet var för dåligt och krävde stora investeringar. 

Potatis började Robert Gunnarsson odla i slutet på 70-talet och det är nu vår viktigaste gröda. 

Ett av våra mål har varit att kunna få möjlighet att återställa Margretelund som det var innan delningen. Därför har arealen successivt ökat. 2006 köptes delar av gården Karlslund och 2012 köptes gården Lund så nu är Margretelund som det var innan det styckades på 20-talet. 

Första april 1997 började vi leverera potatis direkt till butik. Antalet butiker har sedan dess ökat och vi leverer idag till många butiker runt om i mellansverige. Detta har påverkat vår verksamhet och antalet anställda har ökat. Även ny utrusting har införskaffats för att möta verksamhetens behov. 

Vi är anslutna till SMAK och IP och vår potatis kontrolleras av en kontrollant med jämna mellanrum. Läs mer om vårt kvalitetsarbete HÄR.