Kvalité

Vi arbetar aktivt med ett genomtänkt kvalitetsarbete

Vi är anslutna till två certifieringsorgan, IP och RIP.

  • IP är den certifiering som kontrollerar odlingen av potatisen från sättning till skörd och inlagring. Vi journalför allt som händer på fälten under säsongen och även arbetsmiljö ingår under denna certifiering.
  • RIP = Riktlinjer för potatispackeri

Vi har även en certifiering av vårt packeri 

Där för vi journal på allt som har med lager och sorteringen att göra. Bland annat ingår kontroll av alla maskiner i packeriet så att de fungerar som de ska. Alla vågar ska kontrollerars så de ger en korrekt vikt i lösviktsbingarna samt i påsar. Vi gör även en riskbedömning (HACCP-analys) för att hitta riskzoner för potatisen. 

Till detta kommer att vi gör en SMAK-analys av potatisen. Fristående kontrollanter kommer ut och tar ett representativt prov ur vår potatis. Denna analys utgör grunden för om potatisen klassas som Klass 1 eller Klass 2 eller om den faller utanför systemet. Vi gör många prov under säsongen och på alla sorter för att upptäcka om det sker förändringar på kvalitén. 

Vi har ofta haft all vår egen odlade potatis klassad som SMAK Klass 1. 

Vi arbetar hela tiden med att försöka öka kvalitén på potatisen och vårt mål är att tillhanda hålla en potatis av så hög kvalitet som möjligt.